Wat bedoelen we met "voor altijd"?

Voor altijd is een moeilijk concept, omdat het nogal abstract is. We streven ernaar om voor altijd te definiëren als 150 jaar, wat naar onze mening voor altijd is in deze digitale tijd. We hopen natuurlijk dat het project meer dan 150 jaar doorgaat (zelfs als we er niet zijn om dat te controleren), maar er zal nieuwe technologie beschikbaar zijn, misschien in een efficiënter formaat. Dus hoe houden we iets 150 jaar online als we niet in de buurt zijn om te controleren of het er nog steeds is? We hebben berekend dat als we 100.000 verhalen bereiken, we genoeg geld hebben om de "Digital Forever-drempel" te bereiken, wat betekent dat we theoretisch in staat zijn om de Forever Stories©-server die 150 jaar te onderhouden. We zullen dat bereiken wanneer het geld beschikbaar is om een ​​stichting en notariskosten voor 100 jaar te ondersteunen, ervan uitgaande dat als die eeuw voorbij is, ofwel nieuwe fondsen voor nog eens 50 jaar zullen worden verworven of dat de serverkosten drastisch zullen dalen. De stichting zal een fonds oprichten dat wordt beheerd door een gerenommeerde Nederlandse notaris, die ervoor zal zorgen dat de server, met alle verhalen, tot minimaal 2171 online blijft.